Spanje populair onder studenten

Met behulp van het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus trekken studenten massaal rond in Europa. Het zonnige Spanje is het populairste land voor een tijdelijke studie. Het aantal studenten dat vorig jaar deelnam aan het programma steeg naar een record van 231.000. Dit is 8,5 procent meer dan in het studiejaar 2009/2010, aldus de Europese Commissie.

Onder de deelnemende studenten is Spanje hét favoriete land om tijdelijk te studeren. Daarentegen zijn het de Spaanse studenten, die een HBO of universitaire studie volgen, die het meest gebruikmaken van het uitwisselingsprogramma.

Het uitwisselingsprogramma
Het Erasmusprogramma is onderdeel van het Leven Lang Leren Programma (LLP). Dit programma van de Europese Commissie is bedoeld om de samenwerking tussen deelnemende landen op alle onderwijsniveaus te bevorderen.

Het Leven Lang Leren Programma bestaat uit verschillende onderdelen die zich richten op het niveau van het onderwijs (basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs) of een thema (taalonderwijs, ICT of volwasseneneducatie). Het programmaonderdeel Erasmus is bestemd voor het hoger onderwijs.

De Erasmusbeurs is voor studenten of stagiairs die een tijdje in het buitenland willen studeren of stage willen lopen en is toegankelijk voor alle studierichtingen. Deelnemende universiteiten en hogescholen maken onderling afspraken over het aantal studenten dat ze uitwisselen. De gemiddelde maandelijkse Erasmusbeurs bedraagt 250 euro.

Deelnemende landen
Aan Erasmus doen alle 27 lidstaten van de Europese Unie mee, plus IJsland, Liechtenstein, Kroatië, Noorwegen, Turkije en Zwitserland. De bestemmingen hangen echter af van de afspraken die de universiteit of hogeschool heeft gemaakt met andere instellingen in het buitenland.

Bron www.spaansnieuws.com via www.masa.nl Al 30 jaar uw favoriete Spanje makelaar